اجراي طرح تامين مالي جمعي از حوله بافان روستاي قاضي جهان در استان آذربايجان شرقي

اجرای طرح تامین مالی جمعی از حوله بافان روستای قاضی جهان در استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ چاپ خبر
اجراي طرح تامين مالي جمعي از حوله بافان روستاي قاضي جهان در استان آذربايجان شرقي

اجرای طرح تامین مالی جمعی از حوله بافان

روستای قاضی جهان در استان آذربایجان شرقی

طی نشست مشترک متصدیان واحدهای تولیدی با دکتر نوراله زاده، مدیر عامل صندوق کارآفرینی و مقامات استانی صندوق و با حضور زاهد محمودی، فرماندار شهرستان آذرشهر مبلغ یک میلیارد و500 میلیون تومان برای واحدهای حوله بافی روستای قاضی جهان از توابع بخش مرکزی شهرستان آذرشهر تخصیص یافت.
دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این نشست از تخصیص مبلغ یک میلیارد و500 میلیون تومان برای واحدهای حوله بافی قاضی جهان خبرداد و گفت: ساماندهی این واحدها از طریق ایجاد شرکت تعاونی حوله بافان انجام می گیرد.
وی حمایت از این واحدها را صرفاً پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ندانسته وخاطر نشان ساخت: در ساماندهی واحدهای حوله بافی، ایجاد بازار رقابت، تجهیز و نوسازی واحدها، برند سازی محصولات تولیدی و انجام صادرات نیز مدنظر صندوق قرار دارد.
زاهد محمودی، فرماندار شهرستان آذرشهر نیز در این نشست با اشاره به دغدغه واحدهای حوله بافی قاضی جهان گفت: در حال حاضر این واحدها نیاز به پشتیبانی مالی از جمله تسهیلات سرمایه در گردش دارند.
وی با بیان اینکه تعداد واحد های صنعتی خرد روستایی در قاضی جهان و سایر روستاهای شهرستان قابل توجه هست افزود: حمایت از این واحدها می تواند نقطه قوت اقتصادی این منطقه باشد و منجر به رونق اشتغال گردد.
شایان ذکر است روستای قاضی جهان در طرح یک روستا یک محصول با ظرفیت ۲۰ کارگاه حوله بافی بخش از نیاز حوله کشور را تامین می کند.