طرح های برتر استان طرح های برتر استان

طرح برتردی ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : محمد رضا ورگ نشین
عنوان طرح : مزرعه پرورش ماهی
مبلغ تسهیلات : 3/000/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 3  نفر
آدرس اجرای طرح : شیروان – روستای حصارپهلوانلو
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ خراسان شمالي
طرح برتر دی ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : امید حصاری 
عنوان طرح : کارگاه تولیدی سنگ ابزار خورده
مبلغ تسهیلات : 5/000/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 5  نفر
آدرس اجرای طرح : بجنورد، شهرک صنعتی بیدک
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ خراسان شمالي
طرح برتر:دی ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : هادی جوینی
عنوان طرح : اقامتگاه بوم گردی
مبلغ تسهیلات : 1/800/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 2  نفر
آدرس اجرای طرح : آَشخانه-بخش سملقان-روستای اسپاخو
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ خراسان شمالي
طرح برتردی ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : سهیلا بیگی
عنوان طرح : صندوق خرد محلی شهر بام
مبلغ تسهیلات : 500/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 3  نفر
آدرس اجرای طرح :  اسفراین – شهر بام خیابان امام خمینی 
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ خراسان شمالي

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.008 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان راز مجيد رحيمي 05832624736 شهرستان راز و جرگلان - راز - خيابان امام خميني (ره)
۲
صندوق شهرستان کرمه ابوالفضل اکرمي 05832277565 جاجرم-خيابان چمران - روبروي چمران2 - نمابر 05832277565 - کد پستي 9441643884
۳
صندوق شهرستان مانه وسملقان عليرضا سعيدي 05832921099 آشخانه - خيابان شهيد هاشمي نژاد رو به روي شهرداري - نمابر 05832921099 کد پستي 9451758151
۴
صندوق شهرستان فاروج مجيد ظفري 05836423374 فاروج - ابتداي خيابان شهيد نادري - نمابر 05836423374 کد پستي 9481846316
۵
صندوق شهرستان شيروان حشمت اله فرهادي پور 05836228393 شيروان-خيابان امام رضا (ع ) - خيابان فردوسي - نبش فردوسي 22 - نمابر 05836248161 کد پستي 9461755973
۶
صندوق شهرستان جاجرم ابوالفضل اکرمي 05832277565 جاجرم-خيابان چمران - روبروي چمران2 - نمابر 05832277565 کد پستي 9441643884
۷
صندوق شهرستان بجنورد بجنورد فاطمه بافکر 05832238795 بجنورد- میدان فردوسی -خيابان شهید امامی نمابر 05832238895 کد پستي : 9414819536
۸
مديريت استان بجنورد منوچهر نبي زاده 05832238438 بجنورد- ميدان فردوسي -خيابان شهيد امامي نمابر 05832238895 کد پستي : 9414819536
۹
صندوق شهرستان اسفراين محمود مسکني 05837220200 اسفراين- خيابان وليعصر - نبش وليعصر10 نمابر 05837220200 کد پستي 9661935874