طرح های برتر استان طرح های برتر استان

طرح برتر تیر ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : خانم اکرم فلاح یردوقدی 
عنوان طرح : قالی بافی
مبلغ تسهیلات : 80/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی :1نفر
آدرس اجرای طرح : رازو جرگلا ن  – روستای پشنده  
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ خراسان شمالي
طرح برتر تیر ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : سمیرا شمسایی 
عنوان طرح : آموزشگاه موسیقی نوای شمس 
مبلغ تسهیلات :  250/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 1 نفر
آدرس اجرای طرح : شهرستان شیروان خیابان دانش 14 پلاک 11
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ خراسان شمالي

طرح برتر تیر ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : آقای مسلم برزگر
عنوان طرح : دامپروری (تفاهم نامه کمیته امداد)
مبلغ تسهیلات : 200/000/000 ریال
تعداد اشتغال ایجادی : 1  نفر
آدرس اجرای طرح : فاروج – روستای خبوشان

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خراسان شمالي
طرح برتر تیر ماه 99 خراسان شمالي
مجری طرح : آقای محسن روحانی
عنوان طرح : گلخانه صیفی جات 
مبلغ تسهیلات : 4/800/000.000 ریال 
تعداد اشتغال ایجادی : 3 نفر
آدرس اجرای طرح : مانه وسملقان -روستای کریک
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خراسان شمالي

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.012 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان راز مجيد رحيمي 05832624736 شهرستان راز و جرگلان - راز - خيابان امام خميني (ره)
۲
صندوق شهرستان کرمه ابوالفضل اکرمي 05832277565 جاجرم-خيابان چمران - روبروي چمران2 - نمابر 05832277565 - کد پستي 9441643884
۳
صندوق شهرستان مانه وسملقان اميد حاجي محمدخاني 05832921099 آشخانه - خيابان شهيد هاشمي نژاد رو به روي شهرداري - نمابر 05832921099 کد پستي 9451758151
۴
صندوق شهرستان فاروج مجيد ظفري 05836423374 فاروج - ابتداي خيابان شهيد نادري - نمابر 05836423374 کد پستي 9481846316
۵
صندوق شهرستان شيروان حشمت اله فرهادي پور 05836228393 شيروان-خيابان امام رضا (ع ) - خيابان فردوسي - نبش فردوسي 22 - نمابر 05836248161 کد پستي 9461755973
۶
صندوق شهرستان جاجرم ابوالفضل اکرمي 05832277565 جاجرم-خيابان چمران - روبروي چمران2 - نمابر 05832277565 کد پستي 9441643884
۷
صندوق شهرستان بجنورد بجنورد فاطمه بافکر 05832238795 بجنورد- میدان فردوسی -خيابان شهید امامی نمابر 05832238895 کد پستي : 9414819536
۸
مديريت استان بجنورد منوچهر نبي زاده 05832238438 بجنورد- ميدان فردوسي -خيابان شهيد امامي نمابر 05832238895 کد پستي : 9414819536
۹
صندوق شهرستان اسفراين محمود مسکني 05837220200 اسفراين- خيابان وليعصر - نبش وليعصر10 نمابر 05837220200 کد پستي 9661935874