طرح توليد لبنيات دامداران چادگان
طرح توليد لبنيات دامداران چادگان

طرح تولید لبنیات دامداران چادگان

عنوان طرح:  تولید لبنیات دامداران چادگان

مجری طرح

شرکت تعاونی دامداران

مبلغ تسهیلات

15،000،000،000ریال

تعداد اشتغال

18نفر

نوع تسهیلات

تسهیلات مشارکتی

مکان اجرای طرح

ناحیه صنعتی چادگان

معرفی محصول

تولید لبنیات

 

۷ آذر ۱۳۹۹ اصفهان