طرح برتر آذر 1400 استان کردستان
طرح برتر آذر 1400 استان کردستان

طرح برتر آذر 1400 استان کردستان

عنوان طرح : تولید ترشیجات

مجری طرح : شایسته محمودی

مبلغ تسهیلات: 500  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :  2  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، سقز

۷ خرداد ۱۴۰۱ کردستان