نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

بررسي وضعيت پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري با حضور معاونين و مديران صندوق کارآفريني اميد

جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی با حضور نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و معاونین و مدیران معین در محل ستاد مرکزی صندوق برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل صندوق بر سهم آورده 20درصدی متقاضیان تاکید کرد و اظهار داشت: در این بخش استان ها باید کاملا منطبق با ضوابط و آئین نامه عمل نمایند و عملا پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و آورده شخصی ممنوع است و برای دریافت این تسهیلات باید ٢٠ درصد آورده توسط شخص تامین شود.
نوراله زاده همچنین با تاکید بر اینکه عمده مخاطبین ما جوانان هستند اظهار داشت: مخاطب و گروه هدف اصلی صندوق کارآفرینی امید همواره جوانان بوده اند و در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز جوانان در اولویت ما هستند.
در ادامه این نشست هر یک از معاونین و مدیران صندوق گزارشی از طرح های مورد بازدید در استان مختلف ارائه نمودند.
بررسی عملکرد استان ها، تعداد طرح های مورد پذیرش، طرح ها مصوب، نحوه بازدید از طرح ها و نحوه ثبت پرونده ها در سیستم داخلی صندوق (نگین) و سامانه کارا از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.