نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

امضاي تفاهمنامه با صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير
بيمه کارآفرينان روستايي که از تسهيلات صندوق کارآفريني اميد استفاده مي کنند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از بیمه کارآفرینان روستایی که از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده می کنند، خبر داد و گفت:این افراد می توانند تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، بازنشستگی قرار گیرند.
محمدمهدی واعظ مهدوی در مراسم امضای تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید افزود: قرارداد منعقد شده میان ما و صندوق کارآفرینی امید شامل ۱۷ بند است که بر اساس آن افراد روستایی و عشایری که از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استفاده می کنند می توانند توسط صندوق روستاییان و عشایر بیمه شوند.
وی با اشاره به اینکه در بیمه اجتماعی دولت سهم کارفرما را پرداخت می کند، افزود: افراد با داشتن ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، تصریح کرد: با این تفاهم نامه روستائیان و عشایری که کارآفرین شده و شغل پیدا کرده اند، می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می کند.
واعظ مهدوی افزود: همچنین بر اساس سیاست گذاری و برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم علاوه بر بیمه، منابع مالی صندوق کارآفرینی امید را نیز ارتقا دهیم.
در  ادامه این مراسم نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تفاهم نامه امروز در جهت توسعه کسب و کار و رفاه اجتماعی روستائیان و عشایر امضا شده است و هدف آن استفاده از ظرفیت های بیشتر روستائیان است.
وی افزود: این طرح مانع مهاجرت توسعه کسب و کار روستایی وایجاد امنیت شغلی برای آنها خواهد بود و ما نیز در همین راستا با همراهی و همکاری صندوق بیمه روستائیان در جهت امنیت شغلی آنها تفاهم نامه ای امضا کردیم.
نورالله زاده تصریح کرد: افرادی که از تسهیلات و حمایت های صندوق امید استفاده می کنند از این پس می توانند بیمه اجتماعی نیز باشند.