نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

بازديد از روستاي شول، قطب گبه بافي و فرش بافي استان بوشهر
توانمند سازي روستاها با حمايت مالي و تسهيلاتي در حوزه اشتغال

مرتضی شهبازی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر به همراه مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان و مسئولین استانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روستای شول بازدید کردند.
در این سفر مدیر صندوق کارآفرینی امید بهمراه مسئولین استانی از کارگاه های صنایع دستی گبه بافی، قالی و فرش بافی بانوان روستا بازدید نموده و از نزدیک با روش تولید، بافت و همچنین مشکلات پیش روی بافندگان آشنا شدند. 
در پایان این دیدار، مسائل و روند ارتقاء فعالیت گبه بافی و فرش بافی و موانع تولید این هنر ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید فعالیت بافندگان روستا بصورت مجتمع و برنامه خاص و با هماهنگی متناسب با بازار فروش صورت پذیرد و با شناسایی کمبودها و موانع تولید با اعطای تسهیلات اشتغال روستایی از اعتبارات توسعه ملی، صنعت بافندگی این روستا مورد حمایت قرار گیرد.
روستای شول که از توابع شهرستان گناوه می باشد قطب گبه بافی در استان می باشد که گبه این روستا شهرت بین المللی و شناسه جهانی دارد و به اروپا صادر می شود. مشاغل دیگر این روستا شامل دامداری، کشاورزی و نخیلات، ماهیگیری، رنگرزی و ... می باشد. کلیه مراحل بافندگی در این روستا از محصولات اولیه که پشم گوسفندان روستا می باشد تا نخ ریسی و رنگرزی و بافت گبه و قالی در خود روستا انجام شده و بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای بانوان روستایی اشتغال زایی در پی داشته است و کمکی شایسته ای به معیشت خانواده هایشان می شود. همچنین این روستا با توجه به موقعیت اقلیمی منطقه دارای جاذبه های گردشگری
بوده و پتانسیل جذب توریست را دارا می باشد.