نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

در سفر مديرعامل صندوق کارآفريني اميد به استان لرستان
ظرفيتهاي اشتغال شهرستان اليگودرز بررسي شد

در سفر یک روزه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به استان لرستان ظرفيتهاي اشتغال شهرستان اليگودرز بررسي شد.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در بدو ورود با استان لرستان مورد استقبال نماینده مجلس شورای اسلامی،فرماندار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان الیگودرز قرار گرفت

نوراله زاده درابتدای این سفربه  روستای چمن سلطان از توابع شهرستان الیگودرز سفر و به بررسی ظرفیت های اشتغال این منطقه پرداخت.

وی در ادامه این سفر از فروشگاه های ترمینال برون شهری شهرستان الیگودرز بازدید و با توجه به ظرفیت های مناسب جهت فروش صنایع دستی،  دستور پرداخت تسهیلات جهت  راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی و گردشگری  در این مکان را به افراد واجد شرایط صادر کرد.

ایشان همچنین از نمایشگاه صنایع دستی و کارگاه تولید پوشاک خانم آل بورشیم که با تسهیلات صندوق دایر شده بازدید و از ایجاد چنین کارگاه هایی در کشور ابراز خرسندی کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان این سفر در جلسه ایی که  به میزبانی فرماندار شهرستان الیگودرز در محل فرمانداری با حضور نماینده مردم الیگودرز در مجلس، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و تعدادی از کارآفرینان شهرستان برگزار گردید حضور و به تشریح اهداف و عملکرد صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت و به پاره ایی از مشکلات و درخواستهای آنان پاسخ داد .