نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

مديرعامل صندوق کارآفريني اميد خبر داد؛
پرداخت تسهيلات اشتغال روستائيان و عشاير به 13 هزار و 670 طرح

نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درحاشیه پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر در گفت وگو با خبرنگاران درخصوص پرداخت تسهیلات اشتغال روستائیان و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: نزدیک به 16هزار و 200طرح تاکنون مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و از این میزان در 13 هزار و 670 طرح قرارداد منعقد شده است.
نوراله زاده، با اشاره به اینکه ایجاد شغل در روستاها باعث ماندگاری در روستاها می شود گفت: باید با توجه به کسب و کار در روستا از مهاجرت بیش از حد جلوگیری شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود 1000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار گرفته است و تا کنون 1000 میلیارد تومان طرح تصویب کرده ایم. از این میزان حدود 685 میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است، یعنی افراد ضامن آورده اند ولی بقیه ضمانت نیاورده اند. یک بخشی در مرحله اول و یک بخشی در مرحله دوم پرداخت می شود.
وی ادامه داد: از 685 میلیارد تومان تسهیلات تصویب شده تا کنون 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و حدود 13 هزار و 670 طرح قرارداد منعقد شده است. به هر حال اگر هر کدام از این طرح ها حتی یک نفر اشتغالزایی کرده باشند، میزان اشتغالزایی چشم گیری خواهد شد. 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: با یک برنامه هدفمند توسعه کسب و کار در روستاها را دنبال می کنیم. لذا شناسایی مزیت‌های رقابتی روستاها آغاز شده است که در راستا مزیت‌های رقابتی برخی از روستاها را شناسایی کردیم و مزیت‌ روستاهای باقی مانده تا پایان سال شناسایی می شوند تا بتوانیم ساکنان روستاها و مناطق عشایری را متناسب با مزیت رقابتی همان منطقه توانمندسازی کنیم.
نوراله زاده گفت: مخاطب اقدام دیگر در حوزه حمایت از کسب و کارها، کارآفرینان و متقاضیانِ دارای ایده و طرح‌های کسب و کار هستند که طرح مد نظر خود را باید در سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید طرح توسط دستگاه های اجرایی به موسسات عامل برای حمایت های مالی و تسهیلات ارزان قیمت معرفی می شوند.
 وی  خاطرنشان کرد: پرداخت‌ها مرحله‌ای است و متناسب با پیشرفت طرح صورت می‌گیرد.تسهیلات تماماً به شکل LC داخلی و عمدتا در وجه سازنده واریز می‌شود. فرآیند پرداخت پول یک مساله است و اینکه کسب‌وکارهای پایدار ایجاد و افراد در مناطق روستایی توانمند شوند و بازار داشته باشند، مساله دیگری است. ما بیش‌تر روی پایداری کسب وکار تاکید داریم تا دادن وام چراکه هدف قانون اشتغال روستایی هم تنها وام دادن نیست و دولت هم مصمم است که پایداری و توسعه کسب و کار در مناطق روستایی اتفاق بیفتد، چه بسا اگر وام بدهیم و نظارت نکنیم نه تنها مشکلی از روستاها حل نکرده‌ایم بلکه بیش‌تر به مشکلات روستاییان اضافه کرده‌ایم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: بخشی از این طرح‌ها قابلیت اجرایی یا توجیه مالی ندارند و یا نمی‌توانند مدارک لازم را ارائه کنند. ما بعد از بررسی، بهترین طرح‌ها را که توجیه مناسب و قابلیت اجرا در روستا را دارند، انتخاب و معرفی می‌کنیم تا فرایند پرداخت تسهیلات صورت گیرد.خوشبختانه طی دو سال گذشته نتیجه‌ نشان داده سیاست دولت در توسعه کسب و کارهای روستایی و پیاده‌سازی استراتژی صنعتی‌سازی در روستاها تحقق یافته است.