نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

پرداخت 190 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال پايدار روستايي در استان يزد

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید استان یزد به منظور اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل مشارکت صندوق توسعه ملی و طی ابلاغ اعتبار مرحله اول، صندوق استان یزد 190 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.
همچنین صندوق استان توانست در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از سایر بانکهای استان نیز پیشی بگیرد. این مهم در حالی به وقوع پیوسته که صندوق کمترین شعبه و پرسنل را نسبت به سایر بانکها دارد . از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 190 میلیارد ریال تسهیلات  توسط صندوق استان به طرح های اشتغالزایی روستایی پرداخت گردیده که با این میزان اعتبار، اشتغالزایی برای 330 نفر ایجاد شده است .