نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

نشست بررسي وضعيت تسهيلات اشتغال روستايي و نحوه نظارت بر طرح ها در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی صندوق استان هرمزگان، نشست بررسی وضعیت تسهیلات اشتغال روستایی استان هرمزگان و بررسی دستورالعمل های ابلاغی در خصوص آزادسازی تسهیلات پرداخت شده و نحوی نظارت بر طرح ها، با حضور یاسر پرورش مدیرصندوق کارآفرینی امید استان، رؤسای صندوق شهرستان و کارشناسان ستاد در مرکز استان برگزار گردید.
یاسر پرورش مدیر صندوق استان هرمزگان با بررسی عملکرد صندوق استان در سامانه کارا و در حمایت از کسب وکارهای خرد و کوچک در حوزه های مختلف روستایی،آخرین وضعیت شناسایی ظرفیتها و طرح های روستایی و نیز تعداد پرداختی در حوزه اشتغال روستایی استان را به تفکیک شهرستانها تشریح کرد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان افزود: تمامی همکاران می بایست دقت کنند این نوع تسهیلات به افرادی که اهلیت لازم را برای اشتغالزایی دارند مطابق دستورالعمل اجرایی صندوق پرداخت شود تا زمینه اشتغال پایدار روستایی فراهم گردد و در آزادسازی مبلغ تسهیلات مطابق دستورالعمل های ابلاغی صندوق با دقت کامل صورت گیرد.
وی با تقدیر و تشکر از اقدامات و خدمات همکاران صندوق کارآفرینی امید استان در زمینه شناسایی ظرفیتهای روستاها و پرداخت تسهیلات به افراد کارآفرین افزود: با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید در خصوص رفع معضل بیکاری و حمایت از روستاییان و مناطق محروم، باید از این فرصت به دست آمده استفاده کرد و با شناسایی و پرداخت سریع تسهیلات قدمی در جهت اهداف عالیه دولت تدبیر و امید برداشت.
در پایان این نشست، مدیران شهرستانی با طرح مشکلات و موانع موجود در شهرستانها جهت پرداخت تسهیلات به بیان نظرات و سوالات خود پرداختند و پاسخ لازم از سوی پرورش مدیر صندوق استان هرمزگان ارائه شد.