صفحات استانی صفحات استانی

با حضور مدير عامل صندوق کارآفريني اميد
افتتاح بزرگترين پارک کارآفريني کشور در استان آذربايجان غربي

به گزارش روابط عمومی اولین پارک کارآفرینی کشور در شهرستان ارومیه توسط  نوراله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه دانشگاه صنعتی ارومیه با ایجاد این پارک کارآفرینی ظرفیت خوبی جهت پرورش استعداد ها و صنایع دانش بنیان را فراهم نموده است، افزود: از طرح ها و ایده ها که در رویدادهایی با دانشگاه برگزار می کنیم، حمایت خواهیم کرد و امیدواریم این رویدادها به ارتباط بین دانشگاه و صنعت منجر گردد و حلقه مفقوده را در  این خصوص تکمیل نماید.

ایشان به سه حوزه گردشگری، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع نوآور و دانش بنیان اشاره کردند و افزودند: امیدواریم با ایجاد پارک کارآفرینی در توسعه کسب و کار های استان کمک بسیار مهمی در رسته های پیشران داشته باشد