صفحات استانی صفحات استانی

حضور معاون ساماندهي و توانمندسازي صندوق کارآفريني اميد
در جلسه بررسي مسائل فني، اجرايي و تسهيلاتي روستاهاي گلخانه اي استان فارس

جلسه بررسی مسائل فنی، اجرایی و تسهیلاتی دو طرح روستا گلخانه ای مربوط به شهرستان‎های مرودشت و پاسارگاد رأس ساعت ۱۸:۳۰  مورخ 97/8/27 در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با حضور آقایان علی اصحابی معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید ، بهرام لطیفی مدیر صندوق استان فارس ، روسای صندوق شهرستان های مرودشت و پاسارگاد ، رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، پاکاری مدیر امور باغبانی استان، هوشیار مجری گلخانه ها و جمعی از بهره برداران دو طرح پس از بازدید از محل اجرای طرح برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان توضیحاتی پیرامون اهمیت و جایگاه گلخانه ها در بحث ایجاد اشتغال، پایداری تولید ، مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری ارائه نمود.
در ادامه علی  اصحابی به بیان اهداف این بازدید، استراتژیها و سیاست های سازمان با نگاه تولید و ایجاد کسب و کار پایدار پرداختند.
سپس پاکاری مدیر امور باغبانی استان نیز به تشریح برنامه ها و سیاست های سازمان و منابع تسهیلاتی و حمایتی موجود در راستای کشت های گلخانه ای اشاره نمود.
در پایان و پس از بحث و تبادل نظر ، تصمیماتی مبنی بر تأمین زیرساخت های لازم توسط دستگاه‎های خدمت رسان شهرستان و استان(برق، گاز و ...) ، تهیه نقشه های اجرایی نهایی دو روستا که به تأیید نظام مهندسی کشاورزی استان رسیده باشد ، تأمین بازار فروش مطمئن و راه اندازی واحد بازرگانی منسجم و ایجاد زنجیره تولید بر مبنای نیاز بازار ، تأمین نیازهای آموزشی ،مهارتی و فنی با ارائه گواهینامه های لازم اتخاذ شد.