صفحات استانی صفحات استانی

کارگروه تخصصي اشتغال استان مرکزي با حضور منصوري معاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي

کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی با حضور منصوری معاون وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی،محمد حسینی نماینده تفرش،آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ،فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی،فرمانداران شهرستانهای فراهان،تفرش و آشتیان ،مدیران کل دستگاههای اجرایی مربوطه و بانکهای عامل و مسئولان مربوطه در فرمانداری شهرستان فراهان برگزار شد.