نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

جلسه شوراي اداري صندوق کارآفريني اميداستان تهران برگزار شد

جلسه شورای اداری استان تهران در دفتر مدیریت استان تهران با حضور آقای خلیلی معاونت تجهیز و تخصیص منابع مالی، آقای رضاییان مدیریت صندوق استان تهران ، آقای اشکانی معاون نظارت و وصول مطالبات ، خانم مددپور معاون ارزیابی طرح ها و معاونت و مدیران شعب استان تهران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای خلیلی ، شناسایی طرح های دارای مزیت اقتصادی و ظرفیت کارآفرینی را در شعب شهرستانی ضروری دانست  و تلاش جمعی را از لازمه های پرسنل شایسته در صندوق کارآفرینی امید برشمرد و از ارائه پیشنهادات در راستای فعالیت های سازمان استقبال کرد.

رضاییان مدیر صندوق استان نیز هدف از تشکیل جلسه را ارائه گزارشات عملکرد در حوزه اشتغال روستایی، پیگیری معوقات و وصول مطالبات و طرح مشکلات و پیشنهادات در راستای صرفه جویی در هزینه های  صندوق دانستند. ایشان ضمن تشکر از فعالیت پرسنل استان ، ابراز امیدواری کرد که با تعامل مؤثر رؤسای شعب با مقامات شهرستان، کارآفرینان و صاحبان مشاغل، شاهد پیشرفت و تعالی در صندوق کارآفرینی امید باشیم