نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

نشست صميمي هوشيار معاونت توسعه مديريت و منابع انساني صندوق کارآفريني اميد کشور با پرسنل صندوق استان خراسان جنوبي

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی به همراهمحققی مدیر پشتیبانی صندوق با حضوردر استان خراسان جنوبی با پرسنل صندوق کارآفرینی امید استان دیدار کردند.

این دیدار به منظور بررسی و رفع مشکلات مجموعه صندوق استان و همکاران برگزار گردید. در پایان این نشست هوشیار از تلاش های بی وقفه همکاران صندوق استان در راستای اهداف صندوق تشکر و قدردانی نمود و بر اهتمام مجموعه صندوق در رفع مشکلات رفاهی و پرسنلی همکاران تاکید کرد.