نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

برنامه توسعه سازمان ملل متحد براي توانمند سازي زنان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای توانمند سازی زنان 
 
 
1- تقویت امنیت زنان در دوران‌های بحران و متوقف کردن خشونت شخصی و اجتماعی علیه زنان از اهم برنامه های سازمان ملل متحد است. تقویت قوانین برای حمایت از زنان و توجه به وجود زمینه ها برای حضور سازمان‌هایی که در جهت سازماندهی امنیت زنان فعالیت می‌کنند. فعالیت های خلع سلاح، عملیات تخلیه روستاها از گروه‌های مسلح که شامل همه ابتکاراتی که منجر به کاهش تعداد اسلحه های سبک می‌شود.
 
 
2- گسترش و ترویج عدالت برای زنان به این معنی که دسترسی زنان به رعایت حقوق در همه زمینه‌ها گسترش یابد. باید تضمین حفاظت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان وجود داشته باشد. حداقل زنان بتوانند در محاکم قضایی حقوق خود را دریافت کنند. در برخی کشورها لازم است اصلاحاتی در زمینه‌های قانون اساسی، قضایی، نهادی و امنیتی انجام شود. 
3- ایجاد احساس شهروندی، مشارکت و نقش رهبری زنان با افزایش مهارت‌ها و حس اعتماد به نفس؛ برای مثال با تشویق آنها به شرکت در انتخابات، و اعلام کاندیداتوری در زمینه های اجتماعی سیاسی و همچنین ایجاد نهادهایی در حوزه پیشگیری، پیشگیری و مهار بلایای طبیعی، ایجاد صلح و بازسازی پس از وقوع جنگ می‌توان مشارکت آنها را در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی افزایش داد.
4- برقراری صلح با زنان و برای زنان که تضمین شرکت حقیقی زنان در پروسه صلح رسمی و دولتی از نخستین فعالیت‌ها در این عرصه است. لازم است برای ماموریت‌ها و مذاکرات صلح از یک دورنمای جنسیتی استفاده شود. 
5- ترویج برابری جنسیتی در پیشگیری از فجایع طبیعی که شامل تجزیه و تحلیل جنسیتی در ارزیابی خطرات و اثرات فاجعه برای رفع نیازهای ویژه زنان می‌باشد. با افزایش دانش زنان در توسعه سیاست‌ها، انجام روژه‌ها و برنامه‌های پیشگیری و درمان فاجعه و تقویت شبکه‌ها و سازمان‌های زنان به عنوان وسیله ای برای تشویق مشارکت فعال زنان می‌توان از صدمه‌های وارد شده پیشگیری یا ضرر و زیان آن را به حداقل رساند. 
 
 
6- اطمینان از بازیابی برابری جنسیتی با ایجاد تحلیل جنسیتی در تمام ابزار و برنامه های برنامه ریزی موجب می‌شود پس از جنگ و پس از فاجعه، اطمینان حاصل کنید که تلاش‌های بازسازی این امکان را فراهم می‌کنند. فرصت‌های اقتصادی زنان، از جمله دسترسی به منابعی مانند زمین و اعتبار زمینه‌های توانمندسازی زنان است. حمایت اجتماعی و معیشت از مهمترین نیازهای زنان است که باید برای آنها تبلیغ شود. اولویت دادن به نیازهای زنان در بخش های کلیدی مانند حمل و نقل، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی از دیگر بخش‌های این مساله است.
7- تشویق دولتها به تصویب قوانین بهنفع زنان و فقرا. افزایش توانمندی ها به معنی مسئول بودن سازمانهای دولتی ر برابر این طبقه از جامعه در روند رو به پیشرفت خود است. همچنین باید همه افراد جامعه را تشویق کرد تا پیگیر حقوق باشند. توجه به سوال برابری و رعایت حقوق بایستی در بسیج منابع، کمک و همکاری و بودجه بندی و ارائه تسهیلات مد نظر قرار گیرد. 
8- افزایش ظرفیت‌های برای ایجاد تغییرات اجتماعی؛ شامل تقویت تمایل و خواست مردان و زنان به جلوگیری و پاسخ به خشونت، کاهش آسیب پذیری از خطرات طبیعی، انجام بازسازی عادلانه پس از بحران، و تقویت همبستگی اجتماعی.
 
 
لازمه انجام این برنامه هشت موردی و دستیابی به آنها نیازمند موارد زیر است: 
- حمایت از اجرای کامل قطعنامه 1325 شورای امنیت
- اولویت‌های برابری جنسیتی مخصوصا در روستاها و حومه شهرها
- دارا بودن اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک در زمینه‌های توسعه، رفتارهای بشردوستانه، صلح و امنیت
- تقویت منابع انسانی، سیاست ها و برنامه های هدفمند به منظور بالا بردن آگاهی و مسئولیت در زمینه‌های جنسیتی
- ایجاد همکاری برای بهبود شرایط و تاثیر در مسائل مربوط به برابری 
- ایجاد مؤسسات مالی که توسعه را ارتقاء می بخشد و دارای استراتژی‌های بسیج منابع است
- حمایت از جمع آوری اطلاعات مربوط به زنان است، چیزی که برای آنها اهمیت دارد؛ و توسعه ایده ها، مدیریت علم و دانش، نظارت و ارزیابی برای
مسائل مربوط به برابری جنسیتی، پیشگیری از جنگ و بهبودی پس از صدمات.
 
 
منبع سایت سازمان ملل متحد
ترجمه : آزاده حکمی