نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

بررسي و جمع بندي عملکرد شهرستان ها در سال 97

 

 

بررسي و جمع بندي عملکرد شهرستان ها

در سال 97

 

به منظور بررسی و جمعبندی عملکرد شهرستان ها در سال 97، اعلام برنامه های سال جدید و همچنین بررسی اعتبارات صندوق توسعه ملی، جلسه شورای اداری با حضور روسای شهرستان ها و کارشناسان ستادی در محل صندوق استان برگزار و بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تاکید گردید.

شهرکی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ضمن تشکر از روسای شهرستان ها بابت جذب 100% تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری افزود: روسای شهرستان ها باید بدنبال شناسایی طرح ها باشند و برای مرحله بعدی نسبت به جلو بردن طرح ها ی روستایی تا مرحله تصویب اقدام نمایند تا با برنامه ریزی مناسب و جامع پیشرفت کار را بتوان مشاهده کرد.
شهرکی گفت: تفویض اختیار در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و همچنین در مسائل حقوقی همانند دفترخانه به روسای شهرستان ها نتیجه خوبی در برداشت که این امر باعث شد تا دیوان محاسبات با توجه به بازرسی های دوره ای صورت پذیرفته شده نمره خوبی به عملکرد صندوق تخصیص یافت که این نتیجه تشکیل درست و صحیح پرونده های روستایی بود.
وی بر لزوم هماهنگی و راهنمایی دقیق متقاضیان درخصوص ضمانت در زمان تشکیل پرونده و بررسی طرح تاکید نمود و تلاش بیشتر روسا و کارشناسان را در تجهیز منابع مردمی صندوق خواستار شد تا بتوان با روش بیان مناسب، تبلیغات خوبی را هدفگذاری کنیم.
این مقام مسئول همچنین برنامه ریزی بهتر برای واگذاری دستگاه های pos را متذکر شد و عنوان نمود بدلیل رسوب مناسبی که این دستگاه ها در جذب منابع مالی دارد، روسای شهرستان ها باید تمام توان و همت خود را برای اطلاع رسانی و تبلیغ در این خصوص لحاظ نمایند.
در پایان روسای شهرستان ها ضمن یادداشت برداری از مطالب بیان شده به بیان مشکلات جاری خود پرداختند و راهنمایی های لازم در این خصوص صورت پذیرفت.