نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي استان مرکزي

 

 

 

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی استان مرکزی

در این نمایشگاه به منظور معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین بهار انقلاب به همت استانداری ، فرمانداری ها  ، صندوق کار آفرینی امید و سایر سازمان های استان مرکزی در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی اراک برگزار شد.

سازمانهای دولتی وشرکت های خصوصی دستاوردهای چهل ساله خود وارائه خدمات مورد نیاز مردم ارئه وتوضیحات لازم رادر این نمایشگاه ارائه دادند.

در این نمایشگاه صندوق مار آفرینی امید از کلیه فعالیت های خود  و ارائه موضوعات توانمند سازی و اشتغال پاسخگوی مراجعه کنندگان به غرفه بود.

لازم بذکر در پایان این نمایشگاه از خصوص عملکرد صندوق کار آفرینی امید تقدیر به عمل آمد.