نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

برگزاري جلسه پاياني سلسله نشست هاي اشتراک دانش

 

 

برگزاری جلسه پایانی سلسله نشست های اشتراک دانش

 

جلسه پایانی سلسله نشست های اشتراک دانش در سال 1397 با حضور دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، اعضای کمیته پژوهش صندوق، معاونین، مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی با هدف ارائه گزارش عملکرد یکساله کمیته پژوهش و بررسی دستاوردهای این جلسات برگزار شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این همایش ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری سلسله نشست های اشتراک دانش از اساتید این دوره های آموزشی قدردانی کرد و استفاده از ظرفیت های درون سازمانی و استفاده از دانش، تخصص و تجربه اساتید برون سازمانی را از جمله نقاط قوت این جلسات عنوان نمود.

نوراله زاده در ادامه بر اهمیت کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش اشاره کرد و بر ضرورت ارتباط تیم اجرایی و عملیاتی با تیم های دانشگاهی تاکید کرد.

وی درخصوص اهمیت اجرای تحقیقات و پژوهش های کاربردی گفت: این پژوهش ها باید به گونه ای باشد که منجر به توسعه کمی و کیفی محصول و خدمات ما و ارتقای توانمندی های کارشناسان صندوق و در نهایت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشتریان گردد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به مدل ۵ نیروی پورتر تحقیق و توسعه را یکی از ارکان اساسی این مدل برشمرد.

دکتر رئیسی، رئیس کمیته پژوهش نیز در ادامه درباره اهمیت پژوهش و نحوه شکل گیری جلسات کمیته پژوهش توضیحاتی را جهت اطلاع حاضران بیان فرمودند.

وی اظهار داشت: سازمان یادگیرنده یک سازمان توانمند است وکاربردی کردن دانش وارزیابی و نحوه پیاده سازی دانش به عمل می تواند سازمان را چابک کند.

دکتر مهران پور دیگر سخنران این جلسه با آماری گفت: ایران جایگاه 16 ام در تولید علم در جهان را دارد.رشد کمی علم در ایران بوده ولی علم ما حالت روزنامه ای واداری داردو کاربردی نیست.

وی گفت: ژاپن از هر 1.4 مقاله یک اختراع، آمریکا از هر 2.3 مقاله یک اختراع ومتاسفانه ایران از هر 820 مقاله یک اختراع انجام می شود.

در پایان این مراسم از اساتید سلسله جلسات اشتراک دانش و همچنین افرادی که پاسخ های صحیح به سوالات مطروحه از موارد آموزشی هر هفته ارائه داده بودند قدردانی بعمل آمد.