نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

اهداء کمک هاي نقدي صندوق کارآفريني اميد استان اصفهان به سيل زدگان

صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان

 

اهدای کمک های نقدی به سیلزدگان استان گلستان

 

صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز را در حادثه دلخراش سیل اخیر به خانواده های داغدار و مردم شریف ایران تسلیت می گوید و مراتب همدردی خود را با خانواده های داغدیده اعلام می دارد، در همین راستا صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان کمک های نقدی خود را به شماره حساب اعلام شده توسط صندوق استان گلستان واریز نمود.