نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

توسط معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري صورت پذيرفت
تقدير از عملکرد صندوق کارآفريني اميد سيستان و بلوچستان در اجراي مطلوب طرح اشتغال پايدار روستايي
توسط  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

 

تقدیر از عملکرد صندوق کار آفرینی امید

استان سیستان و بلوچستان

 

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان، دکتر نورا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اهداء لوحی از عملکرد مطلوب صندوق کارآفرینی امید استان در اجرای طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تقدیر نمود.

گفتنی است صندوق کارآفرینی امید استان در سال 97 مبلغ 763.690.000.000 ریال تسهیلات اشتغال به تعداد 2237 از متقاضیان و کارآفرینان روستایی پرداخت نموده است.