نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

بازديد مدير صندوق کارآفريني اميد استان از طرح هاي اشتغال روستايي و صندوق هاي خرد محلي و روستاي بدون بيکار شهرستان قاينات
 
 
 
 
 بازديد مدير صندوق کارآفريني اميد استان از
طرح هاي اشتغال روستايي و صندوق هاي خرد محلي و
روستاي بدون بيکار شهرستان قاينات 
 

محمد زنگنه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان بهمراه مدیر صندوق شهرستان و نمایندگان موسسه ابرار و سپهر و تعدادی از همکاران در روز سه شنبه 20 فروردین 98  از 14 طرح در حال اجرء مربوط به اشتغال روستایی و تفاهم نامه توانمندسازی صندوق های خرد محلی و روستای بدون بیکار شهرستان قاینات بازدید و در جریان فعالیت ها و برنامه های این موسسه ها و کارآفرینان و مجریان طرح ها قرار گرفت. این طرح ها شامل کارخانه تولید گاز اکسیژن، واحد تولید ادوات کشاورزی، کارگاه تولید البسه بیمارستانی و مدارس، دفاتر و طرح های صندوق خرد بانوان شیرمرغ و مجریان طرح روستای بدون بیکار اندریک بود که مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدیدها نمایندگان موسسه ابرار و سپهر گزارشی از فعالیت ها و برنامه های درحال اجرا در روستا های شهرستان ارائه و مشکلات و پیشنهادات خود را به مدیر استان اعلام نمودند.

کارآفرینان  طرح های مذکور از حمایت صندوق در پرداخت تسهیلات تشکر کرده و خواستار حمایت بیشتر صندوق در راستای  توسعه مشاغل خود شدند.

مدیر صندوق استان از تلاش موسسه ابرار و سپهر و تسهیلگران روستایی که در توانمندسازی روستاها همکاری کرده تقدیر و قدردانی نمود و خواستار حمایت و مشاوره و نظارت و مراقبت از طرح های در حال اجرا و بهره برداری شده در مراحل بعدی شد.