صفحات استانی صفحات استانی

 

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

دکتر ربيعي رئيس هيات مديره صندوق کارآفريني اميد:
صندوق کارآفريني اميد بايد به سمت يک صندوق توسعه اي اشتغال سوق پيدا کند

 

 

دکتر ربیعی رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید:

 

صندوق کارآفرینی امید

باید به سمت یک صندوق توسعه ای اشتغال سوق پیدا کند

 

دکتر ربیعی رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی صندوق کارآفرینی امید ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد صندوق اظهار داشت: در سال جدید صندوق کارآفرینی امید باید ازیک موسسه اعتباری به سمت یک صندوق توسعه ای اشتغال سوق پیدا کند، لازمه توسعه افزایش دانش، پژوهش وآشنایی با تجارب بین المللی است.

رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق باید توسعه مناطق سیل زده را بر عهده بگیرد تا بتوانیم مسئولیت اجتماعی را که درقبال آنها و اشتغال آسیب دیدگان داریم عهده دار باشیم.

ربیعی اظهارداشت: این دوره اقتصادی، دوره اقتصاد روانشناسی اجتماعی است وجامعه اقتصادی ما باید تغییر پارادایم خود را از توسعه کلاسیک به سمت توسعه رشد فراگیرسوق دهیم .

دکتر ربیعی در ادامه افزود: این سیل خسارات ونگرانی هایی را داشت اما منشا خیر و برکات هم بوده و امیدوارم سیل مهربانی نیز در جامعه و صندوق جاری شود .

وی در پایان عنوان نمود: صندوق مهربانی باشیم، مهربانی به معنای نادیده گرفتن شیوه ها و روش ها نیست ، به معنای سهل گیری درکار نیست، بلکه به معنای همراهی وهمفکری و حس خوب دادن به مراجعه کنندگان از سوی صندوق است.