صفحات استانی صفحات استانی

جلسه هم انديشي مديران معين استان هاي صندوق کارآفريني اميد با مديران وزارت تعاون کارورفاه اجتماعي

 

 

 

 

 

 

جلسه هم اندیشی مدیران معین استان های صندوق کارآفرینی امید

با مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

به گزارش روابط عمومی، جلسه هم اندیشی مدیران معین استان های صندوق کارآفرینی امید با مدیران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور تبادل اطلاعات در سالن کنفرانس صندوق برگزار شد.

در این جلسه ازوجی سرپرست دفتر اشتغال و سیاستگذاری بازارکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر از حسن توجه صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اظهار داشت: وضعیت اشتغال رو به بهبودی است اما برای رسیدن به شرایط آرمانی باید اقدامات منسجم تری انجام شود.

در ادامه این جلسه اسدی مدیر پروژه سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر تنها به فکر اشتغالزایی بدون آمایش و تنها ارائه تسهیلات باشیم حتما طرح ما محکوم به شکست است .

وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال بر مبنای خاصی به افراد پرداخت می شود افزود: ممکن است افرادی ایده های نو ارائه کنند، اما در دسته بندی های ما قرار نگیرند زیرا بر مبنای مطالعات و قوانین مجلس دسته هایی با تعاریف معین مشخص شده اند و ما بر اساس آن تسهیلات را ارائه خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه مدیران معین صندوق کارآفرینی امید سوالاتی درباره تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری  مطرح و توسط مدیران وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی به این سوالات پاسخ داده شد.