صفحات استانی صفحات استانی

پرداخت 18 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه در شهرستان سربيشه در سال 1397

 

 پرداخت 18 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه
در شهرستان سربيشه در سال 1397 

 

اکبری رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان سربیشه از پرداخت تسهیلات 18 میلیارد ریالی در سال 97 به منظور ایجاد اشتغال پایدار در سطح این شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد به واسطه این تسهیلات و با طرح های راه اندازی شده برای 31نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار سال  1397صندوق شهرستان سربیشه بالغ بر 25 میلیارد ریال و تعهد اشتغال 25 نفر بوده است، از تحقق 72 در صدی جذب اعتبار و 124 درصدی ایجاد اشتغال در سال گذشته خبر داد.

رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان سربیشه همچنین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از وظایف ذاتی این مجموعه را رفع موانع و مشکلات تولید عنوان کرد و افزود در این خصوص نیز جلسات متعدد برای تحقق این موضوع  در شهرستان برگزار گردیده است.

وی همچنین افزود: باتوجه به اهمیت آموزش بعنوان مقدمه اصلی در راه اندازی یک کسب و کار، جلسات آموزشی متعددی برای مددجویان کمیته امداد و صندوق های خرد محلی به منظور توانمند سازی آنها در سطح شهرستان سربیشه  در سال گذشته برگزار شده است.