صفحات استانی صفحات استانی

بررسي روش هاي همکاري مشترک صندوق کارآفريني اميد و بنياد پس انداز بانک هاي آلمان

 

 

 

 

 

 

بررسی روش های همکاری مشترک

صندوق کارآفرینی امید و بنیاد پس انداز بانک های آلمان

 

روش های همکاری مشترک صندوق کارآفرینی امید و بنیاد پس انداز بانک های آلمان با حضور دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و کریسشن فلدمن مدیر پروژه تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد پس انداز بانک های آلمان بررسی شد.

در این نشست مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به معرفی صندوق به عنوان یک نهاد تأمین مالی خرد پرداخت و مدل ها و استراتژی های تأمین مالی در صندوق از جمله طرح روستای بدون بیکار، هر روستا یک محصول، صندوق های خرد محلی، حمایت از خیریه های اشتغالزا، تأمین مالی بازسازی مشاغل آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه و... را تشریح کرد.

مدیر پروژه تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد پس انداز بانک های آلمان نیز در ادامه به ارائه گزارشی از نحوه تامین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و خرد(SME)  در آلمان پرداخت و اظهار داشت: در آلمان 80% مشاغل در قالب SME ها می باشند و این عامل سبب شده تا بحران های اقتصادی جهانی بر اشتغال آلمان تأثیر چندانی نداشته باشند.

وی در ادامه به تشریح اهمیت مقوله اشتغال برای دولت آلمان پرداخت و فرآیند پرداخت تسهیلات، اعتبار سنجی متقاضیان و روند ارائه مشاوره های شغلی در بانک های آلمان را ترسیم کرد.

در این نشست مقرر شد تا روش های همکاری مشترک دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و متعاقبا اعلام گردند.

لازم به ذکر است تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد پس انداز بانک های آلمان با هدف کمک به توسعه و گسترش تامین مالی بنگاههای کوچک، متوسط و خرد از طریق نهادهای مالی ایران و به منظور تحکیم و تقویت روابط و مناسبات دوستانه و توسعه همکاری های دو جانبه و تبادل تجربیات مثبت در زمینه تامین مالی بنگاههای کوچک، متوسط و خرد، برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینار ها، آموزش مدیریت کارکنان بانکها، موسسات مالی، ارائه مشاوره در زمینه رویه ها، فرایندهای کسب و کار و مدیریت شبکه شغلی و نگاشت نظام تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و توصیه سیاست های تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در فروردین ماه سال گذشته منعقد شد.