صفحات استانی صفحات استانی

 

ايجاد ۱۴۰هزار فرصت شغلي براي زنان سرپرست خانوار مشهد

 

 

 

 


ايجاد ۱۴۰هزار فرصت شغلي

براي زنان سرپرست خانوار مشهد


دکتر ربيعي رييس هيات مديره صندوق کارآفريني اميد در مراسم امضا تفاهمنامه مثلث اقتصادي با استانداري خراسان رضوي  گفت : مثلث اقتصادي اجرا شده در خراسان رضوي الگوي مناسب توسعه  منطقه اي مي تواند باشد که توازن بازار کار و اقتصاد مردمي را برقرار مي کند

وي افزود: آنچه که اين طرح امروز در استان رقم خواهد زد در حقيقت محروميت زدايي با نگرش بر تقسيم بندي منطقه اي و با اجماع و اقبال عمومي تسهيل گران اقتصادي يا همان سرمايه گذاران روبرو خواهد شد .
ربيعي تاکيد کرد توسعه صنايع خرد بويژه با در نظر گرفتن ظرفيتها و پتانسيل هاي هر منطقه بايد توسعه اي باشد تازمينه نشاط و شادي را به جامعه اشاعه دهد .
وي تصريح کرد : در قالب اين تفاهمنامه ۱۴۰هزار زن روستايي سرپرست خانوار توانمند سازي و مشغول بکار خواهند شد که بالطبع آن زمينه شکوفايي اقتصادي خانواده و تزريق شادي و نشاط را به جامعه در پي خواهد داشت .

دکتر نورالله زاده مديرعامل صندوق کارآفريني اميد نيز در اين مراسم با تاکيد بر مطلوب بودن نتايج طرح مثلث اقتصادي اجرا شده گفت: خوشبختانه با توجه به اهداف تعريف شده در چشم انداز اين تفاهمنامه استان خراسان رضوي بويژه مشهد که هرساله میزبان زائرين زيادي است زمينه مناسب فروش بی دغدغه محصولات توليدي را خواهد داشت .
وي افزود: وجود مرز مشترک با کشورهاي همسايه مي تواند پتانسيل ديگري را براي فروش و عرضه محصولات فراهم کند .
رزم حسيني استاندار خراسان رضوي نيز درمراسم  امضای تفاهم ناهمه مثلث اقتصادی گفت : تاکنون براساس مدل مثلث توسعه اقتصادي در ۱۲ منطقه ايجاد شده،۶۱  تفاهمنامه با امضا سرمايه گذاران منطقه اي و مردمي، بخش خصوصي و نمايندگان مردم در مجلس و کارگزاران حاکميتي و نظارت ائمه جمعه هر منطقه صورت گرفته است .
وي افزود : در همين راستا حدود ۷۰۰ تفاهمنامه همکاري با بخشهاي مختلف به امضا رسيده است.
رزم حسيني تاکيد  با اعلام اینکه بر اساس اين تفاهمنامه ها بالغ بر ۲۷هزار ميليارد تومان مجموع سرمايه گذاري انجام شده گفت : براساس پيش بيني های شده ۷۰ درصد اين حجم از سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي صورت خواهد گرفت .
وي درادامه افزود: اگر اقتصاد خرد استان را که با حجم سپرده اي بالغ بر ۹۰‌هزار ميليارد تومان شامل مي شود را با مديريت به کار بگيريم  استان خراسان رضوي متحول خواهد شد .
شايان ذکر است تفاهمنامه مذکور در راستاي اجرا و توانمندسازي طرحهاي کسب و کار و شرکت هاي دهياري شرق و غرب بخش مرکزي مشهد بعنوان بزرگترين بخش روستايي منطقه با هدف ايجاد  اشتغال ۱۴۰ هزار نفر از زنان روستايي به امضا طرفين رسيد در اين راستا تامين‌ تسهيلات اشتغالزايي  و حمايت ازشکل گيري صندوقهاي خرد محلي و پيش بيني و تخصيص ۵۰ميلياردريال اعتبار اوليه توسط صندوق کار آفريني صورت خواهد گرفت.