صفحات استانی صفحات استانی

 

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تاکيد مديرعامل صندوق کارآفريني اميد بر هوشمندسازي فعاليت ها

 

 

 

 

تاکید مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

بر هوشمندسازی فعالیت ها

 

دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در جلسه شورای معاونین و مدیران بر سرعت بخشیدن به روند هوشمندسازی فعالیت ها، علی الخصوص در فعالیت های تجهیز منابع تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه حوزه مالی بدون بسترسازی برای هوشمندسازی میسر نمی شود.

تشکیل کمیته روش ها و کمیته اعتباری تجهیز منابع، راه اندازی سیستم هوشمند صورت جریان وجوه نقد، تعیین نقش افراد در تجهیز منابع، بررسی راهکارهای اجرای 400 طرح روستای بدون بیکار در سال 98 و... از جمله مواردی بود که مورد تاکید مدیرعامل صندوق قرار گرفت.

فتحعلی، مدیر تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید در ابتدای این مراسم که با حضور معاونین و مدیران صندوق و مدیر صندوق استان قزوین برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند اجرای طرح های تجهیز منابع و تفاهم نامه های منعقده با سایر سازمان ها و تشریح برنامه های این مدیریت در سال 98 پرداخت.

وی همچنین از راه اندازی باشگاه مشتریان و مدل امتیازی ویژه اپلیکیشن کاپ و انعقاد قرارداد با بانک های ملی و صادرات و شرکت پرداخت الکترونیک سداد بانک ملی و اجرای طرح سیستم اعتباری فروش به صورت پایلوت خبر داد.