صفحات استانی صفحات استانی

 

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

امضاي تفاهم نامه همکاري بين صندوق کارآفريني اميد و دانشگاه صنايع ، معادن و بازرگاني

 

 

 

 

امضای تفاهم نامه همکاری

بین صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه صنایع ، معادن و بازرگانی


تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه صنایع، معادن و بازرگانی ایران به امضای دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و دکتر برات قبادیان رییس دانشگاه صنایع و معادن ایران رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف صنایع و بازرگانی کشور و نیز به منظور توسعه آموزش های کاربردی و مهارتی در سطوح مختلف و برای ارتقاء مدیران و کارشناسان خبره با حضور مدیران دو مجموعه و اصحاب رسانه منعقد شد.
دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم اهداف انعقاد این تفاهم نامه همکاری مشترک را انتقال فناوری موفقیت آمیز در راستای رسیدن به توسعه اشتغال پایدار، کمک به شکل گیری، انسجام و تقویت حلقه های زنجیر ایده تا تولید و صادرات، افزایش سطح آگاهی از چالش ها و اولویت های متقابل و تلاش در جهت رفع نیازها و حرکت در مسیر اولویتها و تسهیل ورود و استفاده از فناوری ها و نوآوری های داخلی در صنایع و بنگاه های اقتصادی برشمرد.
وی درخصوص موضوعات این تفاهم نامه به امکان سنجی ایجاد رشته های کاربردی عمومی و تخصصی مرتبط با مدیریت و صنعت در قالب دوره های آموزش عالی آزاد در چارچوب اهداف و مأموریت های طرفین با محوریت نیازهای صنعت، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی، برگزاری همایش ها، سمینارها، گردهمایی های تخصصی و جلسات علمی مشترک، همکاری در اجرای طرح تاپ" توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار"، همکاری در برگزاری دوره های کاربردی و تخصصی برای کارآفرینان و صنعت گران و همکاری دربرگزاری دوره آموزشی مشترک در چارچوب مرکز توسعه کارآفرینی ایران و هند برشمرد.