صفحات استانی صفحات استانی

 

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

برگزاري جلسه بررسي و تصويب برنامه و بودجه صندوق کارآفريني اميد سال ۹۸

 

 

 

 

برگزاری جلسه بررسی و تصویب

برنامه و بودجه صندوق کارآفرینی امید سال ۹۸

 


جلسه کارگروه بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال ۹۸ صندوق کارآفرینی امید با حضور مدیرعامل،مدیران و نمایندگان هیئت امنای صندوق در سازمان های برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
تک دهقان ، مدیر فناوری واطلاعات صندوق کارآفرینی امید در این نشست به ارائه گزارش و تشریح کلیات بودجه صندوق کارآفرینی امید در سال 98 پرداخت.
 در ادامه نمایندگان هیئت امنا و مدیران صندوق آیین نامه های مالی صندوق در سال98 را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادند و اصلاحات لازم صورت گرفت .
 در پایان هزینه‌ها و درآمدهای سال ۹۸ از حوزه‌ هزینه‌های عملیات اصلی در تجهیز و تخصیص و حوزه‌های غیر عملیاتی توانمندسازی و آموزش بررسی و مورد تایید ناظران قرار گرفت.