صفحات استانی صفحات استانی

 

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

آبيلي، مدير صندوق کارآفريني اميد استان خراسان رضوي:
پرداخت 701 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري توسط صندوق کارآفريني اميد استان خراسان رضوي

 

 

 

 

پرداخت 701 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري

توسط صندوق کارآفريني اميد استان خراسان رضوي

آبیلی، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی در مصاحبه ای با ماهنامه اجتماعی-فرهنگی آفتاب توس از پرداخت مبلغ 701 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری توسط صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی خبر داد.

علی آبیلی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی دراین مصاحبه با بیان این مطلب گفت: از ابتدای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهری کمتر از 10 هزار نفر جمعیت، تا تاریخ 13/03/98 تعداد 1722 طرح به مبلغ 986 میلیارد ریال به تصویب رسیده است که از این رقم تعداد 1503 طرح به مبلغ 701  میلیارد ریال در سطح استان پرداخت شده که تعداد 603 طرح توسعه ای و تعداد  900 طرح ایجادی می باشد که تعداد 383 طرح با مبلغ 107 میلیارد ریال به روستاهای مرزی استان اختصاص یافته است.

علی آبیلی در ادامه گفت : تخصیص مبلغ 1،159 میلیارد ریال از محل تلفیق منابع مشترک با صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و عشایری استان می تواند در جهت رونق تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق تعریف شده طبق قانون مربوطه، اهداف مورد نظر در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید توسط روستائیان ظرفیت بالایی را به لحاظ تولید محصولات متنوع برای بازارهای مختلف ایجاد نموده و باعث ایجاد زیرساخت های لازم برای صنعتی شدن این مناطق توسط کارآفرینان و صاحبان ایده های کسب و کار گردد.

وی افزود: در سال 98 سقف پرداخت این تسهیلات در این صندوق به 40 میلیارد ریال افزایش پیدا نموده و طرحهایی که متناسب با مزیت منطقه ای، سودآوری لازم، ایجاد اشتغال، پایداری و تکمیل کننده زنجیره های تولید در روستا باشند مسلما از اولویت برخورداری از این تسهیلات را خواهند داشت.

آبیلی در ادامه این مصاحبه گفت : در مجموع 14 درصد از طرح ها در بخش خدمات، 32 درصد در بخش صنعت و 54 درصد در بخش کشاورزی پرداخت شده است که با توجه به طرح های توجیهی ارائه شده توسط متقاضیان، تعداد 4399 نفر اشتغال تعهد شده می باشد که تعداد 4250 نفر اشتغال در مناطق مذکور ایجاد شده است که این تعداد با توجه به طرح های در دست بررسی در آینده افزایش می یابد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی اظهار داشت : همچنین از این تعداد طرح های روستا محور تعداد 700  نفر از مجریان طرح ها زنان و تعداد 803  نفر مردان می باشند و با توجه به ظرفیت ایجاد شده از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها، بانوان روستایی در این عرصه استقبال مناسبی در جهت راه اندازی و توسعه طرح ها و برنامه های اشتغال روستایی داشته و در این بخش پیشگام بوده اند، لذا انتظار است بر اساس مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای موجود در روستاهای سطح استان، طرح های تولیدی بازار محور بویژه طرح هایی که باعث تکمیل زنجیره تولید در روستا می گردند مدنظر کارآفرینان روستایی قرار گرفته تا انشاءالله شاهد توسعه روستا و صنعتی سازی مناطق روستایی باشیم.

وی درپایان گفت:ضمن اینکه برای اولین بار از محل این منابع، صندوق های خرد محلی بانوان با رویکرد حمایت از اشتغال های خرد خانگی مبلغ  28،400،000،000 ریال به 81 صندوق خرد محلی بانوان روستایی پرداخت گردید.