صفحات استانی صفحات استانی

 

انعقاد تفاهم نامه همکاري و تشکيل ۱۰۰صندوق خردمحلي در استان ايلام

 

 

 

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری و تشکیل ۱۰۰صندوق خردمحلی

در استان ایلام

جلسه انعقاد تفاهم نامه سه جانبه همکاری تشکیل 100 صندوق خرد محلی در استان ایلام، با حضور فتحعلی مدیر تجهیز منابع صندوق، خانم کشاورز مدیر توانمندسازی صندوق،عزت پور مدیر صندوق استان ایلام  و شاپور کردی معاون سازمان بهزیستی استان و مرکز کارآفرینی پویا سامانه پارسیان برگزار شد.

در این جلسه عزت پورمدیر صندوق کارآفرینی امید استان ایلام گزارشی از وضعیت تشکیل و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های خرد محلی  توسط صندوق کارآفرینی استان را بیان کرد.

عزت پور گفت: طرح تامین مالی خرد( تشکیل صندوق های خرد محلی) با هدف توانمندسازی جامعه روستایی و کاهش فقر و بهبود معیشت خانواده های روستایی در ۱۰۰ روستای استان ایلام اجرا می شود.

فتحعلی با اشاره به تفاهم نامه مشترک صندوق کارآفرینی امید با سازمان بهزیستی در خصوص حمایت و ایجاد صندوق های خردمحلی در روستاها،  نحوه حمایت صندوق کارآفرینی امید از آنان را از زمان شناسایی روستاهای هدف و  ارکان صندوقهای خردمحلی تا برگزاری کلاسهای آموزشی و در نهایت حمایت مالی صندوق از آنها را اعلام کرد.

خانم کشاورز مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید در این جلسه گفت: این طرح  که با همکاری سه جانبه سازمان بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید و مرکز کارآفرینی پویا سامانه پارسیان اجرا می شود.

وی افزود: گروه های حداقل ۲۰ نفره از زنان روستایی واجد شرایط با پس اندازهای ماهیانه خود و دریافت تسهیلات  از صندوق کارآفرینی امید طرح های خرد و کوچک و مشاغل خانگی راه اندازی کرده و از حمایتهای آموزشی، مشاوره ای و کارآفرینی برخوردار می شوند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه سه جانبه مشترک بین صندوق کارآفرینی امیداستان و سازمان بهزیستی و مرکز کارآفرینی پویا سامانه پارسیان درخصوص همکاری جهت تشکیل 100 صندوق خرد محلی در استان منعقد گردید.

فتحعلی مدیر تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید،خانم کشاورز مدیر توانمندسازی صندوق،عزت پور مدیر صندوق استان ایلام از طرح صندوق های خرد محلی روستایی شهرستان چرداول بازدید کردند.

در این بازدید فتحعلی مدیر تجهیز منابع و خانم کشاورز مدیر تواتمندسازی صندوق، ضمن نظارت و بررسی صندوق های خرد محلی ایجاد شده با مجریان طرح های صندوق خرد محلی در روستای زنجیره سفلی و روستای شورابه گفتگو کردند.

فتحعلی مدیر تجهیز منابع و خانم کشاورز مدیرتوانمندسازی صندوق کارآفرینی امید با تشریح فرایندکاری تشکیل صندوق های خرد محلی و نقش آنان در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را بیان کردند.