صفحات استانی صفحات استانی

 

با حضور صندوق کارآفريني اميد؛
برگزاري دومين نشست کميته کارآفريني و توانمندسازي کمسيون اجتماعي و فرهنگي مجمع شهرداران کلان شهرهاي ايران

 

 

 

 

 

 

برگزاری دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی

کمسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلان

شهرهای ایران با حضور صندوق کارآفرینی امید

 

دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کمسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با حضور اصحابی معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید، مهدوی هزاوه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، مقامات و مسئولین فعال در بحث کارآفرینی، نمایندگان برندها، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار گردید.

در این نشست دو روزه راهکارهای ایجاد، توسعه و حمایت از اکوسیستم های کارآفرینی در کلان شهر های ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش اصحابی معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید، در سخنانی به ابتدا به معرفی فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در راستای کارآفرینی و حمایت از اشتغال نیروهای کارآفرین در کشور پرداخت و سپس وضعیت کارآفرینی در کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید، گزارشی از موانع کسب و کار و کارآفرینی در کشور ارائه نمود و بر لزوم توجه به تأمین مالی طرح های کارآفرینی، وجود صندوق های مالی ریسک پذیر، اصلاح نارسایی های بانکی کشور در بحث کارآفرینی، انجام آموزش کارآفرینی و کسب و کار به نیروهای انسانی و توسعه طرح های مشارکتی، سخن گفت. وی همچنین چندین طرح از  طرح های کارآفرینی موفق صندوق کارآفرینی امید و همچنین تفاهم نامه های منعقد شده در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد در کشور را نیز تشریح کرد.

نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کمسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران، برای تبادل نظر و تصمیم گیری جهت حمایت از کسب و کارهای خرد و کارآفرینی در کلان شهرهای کشور برگزار می شود.