صفحات استانی صفحات استانی

 

ايجاد 300 فرصت شغلي در سالجاري توسط صندوق کارآفريني اميد استان اردبيل

 

 

 

 

 

 

ايجاد 300 فرصت شغلي در سالجاري

توسط صندوق کارآفريني اميد استان اردبيل

 

 

 محمد حسن شاهنده گفت: صندوق کارآفريني اميد با ارائه تسهيلات قرض الحسنه، حمايت ويژه اي از فعاليت واحد هاي توليدي استان کرده که موجب شتاب در فعاليت اين واحدها  شده است.

شاهنده در گفتگو با روابط عمومی صندوق استان از پرداخت بالغ بر 302 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد در سالجاری برای کمک به ایجاد فضای کسب و کار در استان اردبیل و رفع نیازهای ضروری افراد جامعه خبر داد.
وی افزود : در سال "رونق تولید" حمایت از واحد های تولیدی در دستور کار صندوق کارآفرینی امید قرارگرفته تا ضمن اشتغالزایی شاهد ساماندهی رونق تولید وکسب و کار در استان باشیم.
شاهنده گفت: این صندوق با حمایت از ایجاد کسب و کار و موضوع اشتغال در سطح استان در سال 1398 توانسته است برای 300  نفر از متقاضیان اشتغال فرصت شغلی ایجاد کند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل با اشاره به اجرای برنامه های استراتژیک صندوق از جمله شناسایی روستاهای بدون بیکار، روستاهای هدف گردشگری و قابل سرمایه گذاری در حوزه توریسم، اجرای طرح هر روستا یک محصول و توانمندسازی زنان روستایی افزود: یکی از شاخص ترین اقدامات صندوق کارآفرینی امید طراحی و اجرای نظام تامین مالی متناسب با روستاها بوده که ایجاد صندوق های خرد محلی در جوامع روستایی از آن جمله می باشد و در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید در سطح کشور با راه اندازی 1800  صندوق خرد محلی در 1800 روستای کشور امکان حمایت از بانوان فعال در روستاها را فراهم آورده است که سهم صندوق استان اردبیل در این طرح 53 صندوق خرد محلی زنان روستایی می باشد که 16 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به این صندوق ها پرداخت گردیده و 1200  نفر عضوگیری نموده است.