صفحات استانی صفحات استانی

 

معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي صندوق کارآفريني اميد؛
تسهيلات روستايي و کارآفريني از اولويت هاي صندوق کارآفريني اميد مي باشد

 

 

 

 

 

معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی صندوق کارآفرینی امید؛ 

تسهيلات روستايي و کارآفريني از اولويت هاي

صندوق کارآفريني اميد مي باشد

 

خلیلی معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی در خصوص پیشبرد برنامه های صندوق، بررسی و شناسایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان چهار محال و بختیاری در مناطق روستایی و عشایری وارد استان شد و با معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری استان دیدار وگفتگو کرد.
در این دیدار معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی صندوق کارآفرینی امید گفت: پرداخت  تسهیلات روستایی و کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان یکی از اولویت های صندوق در دولت تدبیروامید می باشد.
در ادامه این دیدار خلیلی درخصوص پذیرش طرح های اولویت دار اشتغال روستایی و عشایری متقاضیان به صندوق جهت حمایت مالی و راه اندازی کسب و کاردر سامانه کارا افزود: صندوق کارآفرینی امید آمادگی پذیرش طرح هایی که موجب ایجاد و تثبیت اشتغال بیشتر را در راستای صنایع تبدیلی و تکمیلی زنجیره تولید ، تقویت اقتصاد درونی و تامین نیازها استراتژیک ، طرح های گلخانه ای،گردشگری، بوم گردی و  فناوری اطلاعات که دارای توجیه فنی و اقتصادی است رادارد.
 با نصیری معاون امور اقتصادی استاندار گفتگو پرداختند.
وی درادامه گفت:  امیدواریم با این تلاشی که در حال انجام است شاهد تاثیر مثبت و ماندگاری در تقویت اقتصاد روستاها باشیم .
درابتدای این جلسه نیز لیریایی مدیر صندوق استان هدف از تشکیل جلسه را ارائه گزارشات عملکرد در حوزه اشتغال روستایی، پیگیری معوقات و وصول مطالبات و طرح مشکلات و پیشنهادات در راستای صرفه جویی در هزینه های  صندوق کارآفرینی امید دانستند.
وی ضمن تشکر از فعالیت پرسنل استان وحضور معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي صندوق  ابراز امیدواری کرد که با تعامل مؤثر رؤسای شعب با مقامات شهرستان، کارآفرینان و صاحبان مشاغل، شاهد پیشرفت و تعالی در صندوق کارآفرینی امید باشیم
.