صفحات استانی صفحات استانی

 

پرداخت تسهيلات صندوق کارآفريني اميد به منظور ايجاد، توسعه و بهسازي فضاهاي آموزشي

 

 

 

 

 

پرداخت تسهيلات صندوق کارآفريني اميد به منظور

ايجاد، توسعه و بهسازي فضاهاي آموزشي

تفاهم نامه پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به منظور ایجاد، توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی با حضور نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، زینی وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و معاونین و مدیران دو مجموعه منعقد شد.
نوراله زاده در این مراسم با مهم برشمردن محیط و فضای آموزشی مدارس اظهار داشت: فضای مناسب و محیط مطلوب آموزشی بستری مهم برای رشد و پیشرفت دانش‎آموزان می باشد و صندوق کارآفرینی امید در راستای اهداف و مأموریت های خود درخصوص تأسیس مدارس کارآفرینی و برگزاری جشنواره های کارآفرینی در این مدارس آماده همکاری با این سازمان می باشد.
زینی وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی نیز در ادامه با اشاره به دایر بودن یکهزار و 850 مدرسه غیردولتی در تهران و 16هزار و 800 مدرسه در سراسر کشور از آمادگی این مجموعه برای راه اندازی سامانه مشترک کارآفرینی با همکاری صندوق کارآفرینی امید خبر داد.