صفحات استانی صفحات استانی

تفاهم نامه صندوق کارآفريني اميد و وزارت ورزش و جوانان در خصوص پرداخت تسهيلات درحوزه اشتغال جوانان

 

 

 

 

 

 

تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید و وزارت ورزش و جوانان

در خصوص پرداخت تسهیلات درحوزه اشتغال جوانان

 

تفاهم نامه اعطای تسهیلات به حوزه اشتغال جوانان باحضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ومعاونت وزارت ورزش وجوانان به امضا رسید.

دراین تفاهم نامه اعطايی تسهيلات از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و وزارت ورزش به متقاضيان حقيقی وحقوقي، بخش های تعاونی وفعاليت های اشتغال زادر بخش ورزش وجوانان اعطا خواهدشد.

درحال تکمیل است....