صفحات استانی صفحات استانی

به منظور رونق و توسعه فضاي کسب و کار
پرداخت ۱۶ هزار ميليارد تومان براي اشتغال روستايي

 

 

 

 

 

به منظور رونق و توسعه فضای کسب و کار

پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی

معاون صندوق کارآفرینی امید کشور گفت: برای اشتغال پایدار و توجه به جامعه هدف روستایی، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به روستاییان پرداخت شد.

معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید در کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل اشتغال خوروبیابانک گفت: این مبلغ به منظور اشتغال پایدار و توجه به جامعه روستایی پرداخت شده که خوشبختانه مهاجرت معکوس، رونق روستا، پایداری اشتغال و توسعه فضای کسب و کار را فراهم کرده است.
اصحابی فعالیت شاخص و عمده صندوق کار آفرینی امید را تشکل صندوق‌های خرد محلی عنوان کرد و افزود: این صندوق به طرح‌های اشتغالزای روستایی از یک تا ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد ۴ و ۶ درصد پرداخت می‌کند.
وی افزود: ۴۲ درصد دریافت کنندگان تسهیلات صندوق را بانوان تشکیل می‌دهند که تمرکز بر فعالیت‌های حوزه زنان روستایی از دیگر گام‌های توسعه اشتغال بوده است.
عباس بلانیان فرماندار خوروبیابانک نیز با اشاره به توسعه طرح‌های کشاورزی در خور و بیابانک افزود: از مجموع ۵۲ طرح مصوب در حوزه کشاورزی ۲۵ طرح آماده ساخت است که برای اجرای آن‌ها بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.