نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

گردهمايي سراسري معاونين صندوق کارآفريني اميد برگزار شد

گردهمایی سراسری معاونین صندوق کارآفرینی امید با حضور نوراله زاده مدیرعامل صندوق، معاونین، مدیران و معاونین مدیران صندوق کارآفرینی امید در استان ها در محل ستاد مرکزی صندوق برگزار شد.

هوشیار، معاون توسعه مدیریت  و منابع انسانی، سعیدی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی و اصحابی، معاون ساماندهی و توانمندسازی در پنل های تخصصی به ارایه برنامه ها و اهداف حوزه کاری خود پرداختند.

همچنین طی این همایش کارگاه اموزشی بسته بندی ۲ تدریس گردید.

در پایان این همایش معاونین از نمایشگاه توانمندسازی روستاییان و عشایر در محل نمایشگاه بین المللی تهران بازدید بعمل آوردند.