نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

تقديراستاندار زنجان از عملكرد صندوق کارآفريني اميد استان به جهت حمايت از كسب و كار خرد و كوچك

مهندس درویش امیری استاندار زنجان از خدمات صندوق استان به جهت ايجاد اشتغال براي جوانان جوياي كار در استان زنجان و حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كار خانگي، خرد و كوچك تقدیر کرد. در قسمتی از این لوح تقدیر آمده است:

بی شک، انگیزه و اراده راسخ در راه خدمت به میهن و هم میهنان عزیز، افتخار ارزنده و گران سنگی می باشد که شامل حال افراد شایسته ای می باشد که اراده و انگیزه خود را مصروف خدمت و خدمتگزاری نمودند. لذا از تمامی تلاشهای ارزشمند جنابعالی در پیشبرد آرمانها و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید در مجموعه تحت مدیریت جنابعالی تقدیر و تشکر می نمایم.