نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

دكتر جادري استاندار هرمزگان:
صندوق کارآفرینی امید در افزايش 35 درصدي جمعيت شاغلين در هرمزگان نقش بسزائی دارد.

دكترجاسم جادری در نهمين نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان توفیقات بسیار خوبي در زمینه اشتغال به دست آمده است، عنوان کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا آمار خوب اشتغال در استان به دست آمد که صندوق کارآفرینی امید یکی از عوامل مهم است.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری در 11 ماهه سال 95 نسبت به سال 91 نيز 1.3 درصد کاهش يافته و جمعیت شاغلین استان هرمزگان نيز در چهار سال اخير، 35 درصد افزایش یافته است در این میان صندوق کارآفرینی امید نقش به سزائی دارد.
جادري با بيان اينكه در کل کشور در سال جاری 700 هزار شغل ایجاد شده است، تصريح كرد: سهميه در نظر گرفته شده براي هرمزگان در سال جاري ايجاد 12 هزار فرصت شغلي بود كه طبق آمار سامانه رصد اين رقم به طور كامل در هرمزگان محقق شده است.
جادري با تاكيد بر اينكه برای توسعه اشتغال پایدار باید از ایده های نو و خلاق حمایت شود، گفت: تلاش کارکنان صندوق کارآفرینی امید در جهت شناسایی و حمایت از ایده های نو و خلاق نسبت به سایر ارگان های دیگر ستودنی است.