نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

تقدیر استاندار لرستان از نقش آفرینی صندوق کارآفرینی امید در عرصه اشتغال

مهندس بازوند، استاندار لرستان با ارسال تقدیرنامه ای از خدمات نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به جهت نقش آفرینی در عرصه اشتغال قدردانی کرد.
در این لوح تقدیر آمده است:


جناب آقای نوراله زاده
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
با سلام و احترام
کارآفرینی نقش اساسی در ایجاد و توسعه کشورها داشته و یکی از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغالزایی در جوامع است که قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناسبی را برای جوامع به ارمغان آورد.
از اینکه در سال اقتصاد مقاومتی- اقدم و عمل با هدف توسعه اشتغال زایی با برنامه ریزی و نیز حمایت گسترده موجب اشتغال زایی مفید مطلوب به عنوان موثرترین عامل رشد کارآفرینی اهتمام ورزیده اید، به پاس این همت عالی از جنابعالی تقدیر به عمل آمده و این لوح تقدیم می گردد.
                                                                                                                                  بازوند
                                                                                                                           استاندار لرستان