نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار با حضور دکتر ربیعی؛
ایران رییس آسیا و اقیانوسیه اجلاس ILO شد

در صد و ششمین کنفرانس بین المللی کار، ایران به عنوان رییس آسیا و اقیانوسیه این دوره اجلاس ILO برگزیده شد.
 بر اساس گزارش از ژنو، محل برگزاری دائم اجلاس سازمان بین المللی کار، در نشست 106 این اجلاس دکتر ربیعی، وزیر کار ایران ریاست نشست وزرای کار آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد .
بر اساس این گزارش ایران در دو دوره گذشته به طور متوالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ILO انتخاب شده بود که همین عامل موجب گردید تا جمهوری اسلامی به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه برگزیده شود.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه به احتمال قوی ایران برای سومین دوره متوالی نیز در روز دوشنبه به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ILO انتخاب خواهد شد گفت: در این صورت طی پنجاه سال گذشته این اتفاق رویداد کم سابقه‌ای‌ است که یک کشور به صورت متوالی در سه دوره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار برگزیده می‌شود.
این مقام مسئول علت این موفقیت را تعامل نزدیک و همکاری تنگاتنگ وزارت کار با همراهی وزارت خارجه ، سازمان بین المللی کار ، تلاشهای نماینده ایران در ILO و پیگیری های مستمر سفیر جمهوری اسلامی در نزد سازمان ملل عنوان کرد.