نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

تقدير استاندار قزوين از عملكرد صندوق كارآفريني اميد در عرصه ايجاد اشتغال جوانان

دكتر همتي استاندار قزوين در مراسمي كه به مناسبت هفته جوان برگزار شد با اهداء لوح تقدير به مدير صندوق كارآفريني اميد استان قزوين، از عملكرد صندوق تقدير بعمل آورد.
متن تقديرنامه بدين شرح مي باشد.