نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

حمایت صندوق کار آفرینی امید از نخبگان و استعدادهای برتر

گروهی از دانشجویان و استعدادهای برتر کشوری و نخبگان با حضور در صندوق کارآفرینی امید با مدیرعامل صندوق دیدار کردند و به تشریح طرح های کسب و کار و ایده های خلاقانه در حوزه های تخصصی خود پرداختند.
نوراله زاده در این مراسم با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در عرصه تولید بر لزوم برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب برای بهره وری از استعدادهای جوانان و نخبگان و پژوهشگران تاکید کرد.
وی با اشاره به توان اشتغالزایی اندک دستگاه‌های دولتی در هر سال بر ضرورت حمایت از کارآفرینان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه در شرایط کنونی زیرساخت های مناسبی در کشور فراهم شده و صندوق کارآفرینی امید برای همکاری لازم با نخبگان آماده است و از طرح‌های کارآفرینی آنها که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شود حمایت می نماید.
در ادامه این مراسم هر یک از حاضرین به ارائه طرح ها و پیشنهادهای خود در حوزه های پژوهشی، فناوری اطلاعات، مشاوره اقتصادی و فاینانس، سلول های خورشیدی، سموم کشاورزی و... پرداختند که مورد توجه مدیرعامل صندوق قرار گرفت و مقرر گردید پس از طی مراحل لازم و ارزیابی کارشناسی، طرح های ارائه شده مورد حمایت صندوق قرار گیرند.