نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

پنجمین جشنواره فرش دستباف استان بوشهر با حضور مسئولین استانی و مدیران کل دستگاه های اجرایی، برگزار شد

مرتضی شهبازی، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر با حضور در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدا با تشریح رویکرد صندوق کارآفرینی امید، حمایت صندوق را از صنعت فرش دستباف اعلام نمود و بیان داشت: در این ارتباط تاکنون نشست های متعددی با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر برگزار شده و راهکارهای رونق صنعت فرش دستباف استان بوشهر، مورد بررسی قرار گرفته است.
شهبازی افزود: صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر در دوسال گذشته بیش از 20 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی در قالب حمایت از صنعت فرش دستباف استان با اشتغالزایی بیش از 400 نفر از بافندگان فرش، پرداخت کرده است.
مدیر صندوق کارآفرینی استان بوشهر ادامه داد: در این حوزه چنانچه با تمام ظرفیت و اعتبار دولتی بخواهیم رونق به معنای واقعی را ایجاد کنیم، کاری از پیش نمی بریم و در صورت ورود جدی بخش خصوصی است که می توان زمینه پویایی صنعت فرش دستباف را فراهم آورد.
وی گفت: دولت در صورت ورود جدی بخش خصوصی برای رونق صنعت فرش دستباف ناگزیر به حمایت از آنهاست.
شهبازی ادامه داد: در صورت حمایت از پشتیان های صنعت فرش دستباف باید بافندگان فرش نیز بطور جد مورد حمایت قرار گیرند که در این زمینه ایجاد خرید تضمینی یک اتفاق مثبت برای تولید کنندگان فرش محسوب می شود.
وی افزود: پشتیبان صنعت فرش که در بین تولید کننده و بازار فروش قرار گرفته باید مشخص و میزان دستمزد بافندگان نیز به میزان فروش نزدیک تر شود که یکی از لازمه های تحقق این امر حذف واسطه های مازاد موجود در حلقه های صنعت فرش است.
شهبازی تاکید کرد: با این وجود صندوق کارآفرینی امید با هدف پایداری هر چه بیشتر شغل بافندگان فرش از تمامی حلقه های فعال صنعت فرش دستباف حوزه های تولید و بازاریابی حمایت می کند.