نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:
صندوق های خرد محلی بهترین ابزار نظام تأمین مالی و توسعه محلی می باشند

نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با حضور در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی صندوق کارآفرینی امید و مدیران ترویج جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صندوق های خرد محلی، این صندوق ها را بهترین ابزار نظام تأمین مالی و توسعه محلی عنوان کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به بهره برداری همزمان از 85طرح صندوق خرد محلی روستایی در استان فارس و 560 صندوق خرد محلی در سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس در فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس جمهور، بر همسویی این طرح با سیاست های دولت تدبیر و امید به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری و گسترش عدالت اجتماعی تاکید کرد.
نوراله زاده همچنین توانمندسازی زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی، تولید ثروت و تقویت اقتصاد محلی را از مهم ترین دستاوردهای طرح صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی دانست.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت های نظام تامین مالی رسمی گفت: نظام اعتبار سنجی شبکه بانکی به گونه ای است که باید اهلیت فرد، توان بازپرداخت اقساط و از سوی دیگر نظارت بر اجرای طرح در محل خود و جلوگیری از انحراف نامساعد به درستی مورد بررسی قرار گیرد و تمامی این عوامل باعث شده تا دسترسی روستائیان به منابع مالی محدود شده و شاهد مهاجرت روستائیان به شهر های بزرگ باشیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در این طرح ضمانت تنها از طریق سفته می باشد و عاملان صندوق ها بر اساس شناخت از افراد ضمانت آنها را برعهده دارند و در اصل، سرمایه اجتماعی و شناخت محلی ضامن این افراد است.
نوراله زاده در ادامه با اشاره به گستردگی مبحث نظام تأمین مالی خرد که شامل اعتبارات خرد، بیمه‌های خرد و... می باشد، گفت: این طرح در حال حاضر تنها شامل اعتبارات خرد زنان روستایی است ولی تلاش داریم تا آن را به سطح دوم ارتقا دهیم.
وی افزود: برنامه ششم توسعه ایجاد ۶ هزار صندوق خرد را پیش بینی کرده است، در حال حاضر نزدیک به 600 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ایجاد شده است و امیدواریم با همکاری سایر نهادهای مرتبط بتوانیم به اهداف برنامه ششم دست یابیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه به تشریح مدل پیشنهادی شرکت های تعاونی برای تأمین مواد اولیه، بازاریابی شبکه ای و فروش محصولات روستائیان در بازارهای داخلی و خارجی پرداخت.
نوراله زاده همچنین به ایجاد بستر مجازی برای مرتبط کردن این صندوق ها با تکنولوژی روز اشاره کرد به گونه ای که از طریق یک اپلیکیشن و گوشی هوشمند پرداخت اقساط، دریافت وام، نظارت و امکانات دیگر در اختیار افراد قرار گیرد.