نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

افتتاح کارگاه آموزش چرم در همدان با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

با حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید، نخستین آموزشگاه تخصصی صنعت چرم، کیف و کفش در مرکز فنی و حرفه ای مریانج همدان آغاز به کار کرد.
این کارگاه در قالب طرح تکاپوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری فنی و حرفه ای و صندوق کارآفرینی امید کشور افتتاح شده و ظرفیت آموزش 40 نفر را در مرحله نخست دارد.
 طرح تکاپو طرح توسعه کسب و کارهای پایدار است که با توجه به توانمندی های استانها در زمینه های مختلف اجرا می شود.
نوراله زاده، مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در مراسم افتتاح این آموزشگاه گفت: 7 استان کشور مطالعات طرح تکاپو را برای شناسایی ظرفیتهای خود انجام داده اند و وارد مرحله اجرا شده اند و بقیه استانهای کشور نیز طرح مطالعاتی خود را به پایان رسانده اند.