نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

طرح روستای بدون بیکار زمینه ساز بازگشت 15 خانوار به روستاهای مشهد شد

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: با اعطای تسهیلاتی در قالب اجرای 'طرح روستای بدون بیکار' در روستاهای گیامی و جیزآباد شهرستان مشهد ظرف یک ماه اخیر 15 خانوار روستایی به این روستاها بازگشتند.
علی آبیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت در خصوص توسعه اشتغال در روستاها و کاهش مهاجرت ساکنان آنها به کلانشهر مشهد 'طرح روستای بدون بیکار' را از ابتدای امسال در خراسان رضوی اجرایی کرده است.
وی ادامه داد: در قالب طرح روستای بدون بیکار با شناسایی افراد بیکار خانوارها، ظرفیتهای اشتغال و درخواست متقاضیان تسهیلاتی برای توسعه اشتغال واگذار می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: بر این اساس در روستای گیامی مشهد با توجه به ظرفیت روستا در پرورش مرغ بومی تخمگذار 50 خانوار با دریافت تسهیلات 60 میلیون ریالی از این صندوق جهت راه اندازی واحدهای پرورش مرغ بومی تخمگذار مشغول کار شده اند.
وی افزود: با اجرای این طرح اشتغال علاوه بر جلوگیری از مهاجرت ساکنان روستا زمینه بازگشت 10 خانوار همین روستا که در کلانشهر مشهد به مشاغل کاذب مشغول بودند فراهم شد.
آبیلی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید علاوه بر اجرای طرح در این روستا 15 فرد بیکار دیگر را در خصوص فعالیت در زمینه فروش محصولات ساماندهی کرد که موجب تبدیل شدن روستای گیامی به روستایی بدون بیکار شده است.
وی همچنین گفت: در اجرای طرح روستای بدون بیکار در روستای جیزآباد نیز 25 خانوار با دریافت تسهیلات 100 میلیون ریالی جهت راه اندازی واحدهای پرورش شترمرغ زیر نظر مشاور مشغول کار شده اند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی افزود: با توجه به اقلیم و پیشنهاد دهیاری روستا تسهیلاتی در زمینه توسعه پرورش شترمرغ به ساکنان اعطا شد که زمینه بازگشت پنج خانوار را به فراهم کرد.
وی جمعیت روستای جیزآباد را 70 خانوار ذکر و بیان کرد: صندوق کارآفرینی علاوه بر ارائه تسهیلات در زمینه آموزش و توانمندسازی افراد، برای تامین مواد اولیه و بازار فروش نیز اقدام خوبی در این روستا انجام داده به زودی جیزآباد نیز روستای بدون بیکار شود.
خراسان رضوی دارای 2 هزار و 353 روستای دارای دهیاری است که 8،6 دهم جمعیت روستایی کشور در آنها ساکن هستند.